Turnhalle Freies Gymnasium (Montag/Freitag)

Turnhalle EWB (Dienstag/Mittwoch)

Turnhalle RLZ  (Montag / Donnerstag)